Toddler in Trend

เด็กออสซี่
เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่ม!
รายงานจากวารสาร Medical ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า ประมาณ 30% ในเด็กอายุ 14 ปี ในแถบภาคตะวันตก มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และ โรคเบาหวานชนิด 2 เพิ่มขึ้น
ศาสตราจารย์ฟิโอน่า แสตนเลย์ จากสถาบันสุขภาพเด็ก Telethon กล่าวว่า โรคที่เด็กออสซี่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมากขึ้นนี้ เป็นโรคที่เกี่ยวกับอาหารการกินเป็นหลักสำคัญ  จากตัวเลขการเก็บผลสำรวจ เฉพาะเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง 7-15 ปี มีน้ำหนักเกินมาตรฐานอยู่ถึง 25.8% ซึ่งจากรายงานต่างๆ เราก็พบอีกว่า เด็กมีแนวโน้มเป็นโรคดังกล่าวตั้งแต่อายุ 8 ปี
ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นปัญหาใหญ่ของเยาวชน ภายในประเทศ รัฐบาลต้องมีแผนงาน หรือนโยบายที่จะป้องกันปัญหาสุขภาพนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะผลพวงของสุขภาพในช่วงวัยนี้ มีผลกระทบมากต่อวัยทำงาน
ถึงแม้ข่าวดังกล่าวจะเป็นปัญหาสุขภาพใน ช่วงวัยรุ่น แต่ก็แสดงให้เห็นว่า การฝึกวินัยการกิน การสอนให้ลูกเลือกของกินที่ถูกต้องใน วัยเด็กนั้นสำคัญแค่ไหน เพราะเมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้ว จะยากมากที่จะมาบอกให้ลูกเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

สารพัด ไข้ในฤดูฝน


ในขณะที่เรายังหวาดวิตกกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่มีการยืนยันแล้วว่าจะยังไม่หมดไปนั้น ในฤดูฝนยังมีอีกหลาย
โรค ที่ทำให้เราต้องหันมาป้องกันมากขึ้น
+  โรคไข้หวัดใหญ่ โดยปกติไข้หวัดใหญ่จะเป็นมากในช่วงหน้าฝนต่อหน้าหนาวอยู่แล้ว แต่ในปีนี้พิเศษที่มีไข้หวัดใหญ่ 2009 เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งโรค
+  โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่ติดต่อกันเร็ว และแพร่กระจายได้เร็วในเด็กเล็กๆ ฉะนั้นพ่อแม่ และโรงเรียนต้องหมั่นตรวจตราลูกอยู่เสมอ
+  ไข้เลือดออก อาจเป็นโรคที่เราคุ้นเคยกันดี แต่นับวันไข้เลือดออกจะมีความรุนแรงของโรคสูงขึ้น และมีการระบาดยาวนานขึ้น (ไม่ติดต่อ แต่
ได้รับ เชื้อจากยุงลาย)
+  โรคผิวหนัง ที่อาจจะเกิดจากความอับชื้น เพราะด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสะสมไว้สูง จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดเป็นพิเศษ
+  โรคฉี่หนู โรคนี้ถ้ามีการรักษาความสะอาดบริเวณบ้านอย่างดี  ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงของการสัมผัสกับฉี่หนู โอกาสเกิดก็น้อย
ลง ฉะนั้นต้องระวังเรื่องความสะอาดของของใช้ และอาหาร การกินเป็นพิเศษ

อาการ เจ็บป่วยนับเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพและกำลังใจของคนได้มาก ดังนั้นทุกครอบครัวต้องหันมาดูแลสุขภาพด้วยการ รับ
ประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รู้จักอาการของโรคต่างๆ เอาไว้เพื่อการสังเกตตนเอง และสมาชิก
ในครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
Mother&Care  Vol.5  No.56  August  2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: