Toddler in Trend

ก่อนพาลูกเที่ยว  ควรปรึกษาแพทย์

ที่สหรัฐอเมริกา มักมีข่าวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เหมือนกับประเทศที่มีการสาธารณสุขดี แต่มีงานสำรวจชิ้นหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการพาลูกไป  ท่องเที่ยวต่างประเทศ ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างไร โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ทำการสำรวจ คือ ดร.สเตฟาน แฮคมานน์ กุมารแพทย์จากโรงพยาบาล Bronx-Lebanon ในนิวยอร์ค

ในงานวิจัยมีการสำรวจจากนักท่องเที่ยวกว่า 34,000 คน (เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกไปยังต่างประเทศ) และพบว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคท้องเสียมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคืออาการบาดเจ็บที่ผิวหนัง เช่น การโดนแมลงกัดต่อย การติดเชื้อปรสิต เป็นต้น และโรคหวัด กับปัญหาทางเดินหายใจ มีทั้งการกลับมารักษาที่บ้านเกิด หรือรับการรักษาระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในจำนวนนี้ มีไม่น้อยที่เป็นเด็กๆ ซึ่งสัดส่วนของผู้ใหญ่กับเด็กที่เกิดอาการดังกล่าวมีจำนวนเท่าๆ กัน แต่เมื่อถามย้อนหลังว่ามีการป้องกัน หรือเตรียมตัวใน      การเดินทางอย่างไร ผลกลับออกมาว่า นักท่องเที่ยวผู้ใหญ่มีการเตรียมตัวในเรื่องสุขภาพ เช่น การไปพบแพทย์ การเข้ารับคำแนะนำในเรื่องสุขภาพก่อนการเดินทางมากกว่าเด็ก (59%) ส่วนเด็กมีเพียง 49% เท่านั้นที่มีการเข้ารับคำแนะนำหรือตรวจสุขภาพก่อน

ซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปที่พ่อแม่ ว่าถ้ามีแผนการท่องเที่ยวต่างประเทศก็จำเป็นต้องพาลูกไปพบกุมารแพทย์ก่อน โดยเฉพาะไปในที่ภูมิอากาศ แตกต่างจากที่อยู่อาศัย อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง เพราะ บางพื้นที่อาจจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือกินยา และสิ่งสำคัญพ่อแม่ควรเรียนรู้การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการท้องเสีย หวัด เป็นต้น บางครั้งอาการเหล่านี้เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็เป็นเรื่องอันตรายได้เช่นกัน เช่น ท้องเสีย ถ้าไม่ได้ทำการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกวิธี อาจจะทำให้เกิดภาวะช็อกจากการขาดน้ำ และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ในต่างประเทศเขามีการดูแลตัวเอง และประกาศให้ประชาชนรับรู้ และถึงเวลาแล้วหรือยังคะ ว่าเราควรหันมาใส่ใจกับเรื่องที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ และมองข้ามไป โดยเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ เพราะถ้าป่วยระหว่างเดินทาง ต่อให้สถานที่ที่เราไปสวย หรือสนุกแค่ไหนก็คงมองไม่เห็นและอดสนุกเป็นแน่ ดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองและวางแผนการท่องเที่ยว คู่กับแผนสุขภาพดีๆ นะคะ


Mother & Care / May

Leave a Reply

%d bloggers like this: