เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

ปลอกซิการ์จากต่างประเทศ พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใบเสร็จรับเงินการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงค์พระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2450
หีบพระโอสถ มวนด้วยทองคำ ที่ระลึกในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้ง ร.ศ.116 ด้านหนึ่งหัวมุมด้านบนมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้อมเพชรจารึกลายพระหัตถ์ และลายมือชื่อผู้ตามเสด็จฯ อีกด้านหนึ่งเป็นภาพเรือพระที่นั่งมหาจักรี
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในกรอบโลหะ มีลวดลายเครือเถาและรูปวัว จารึกอักษร “ปีฉลูเบญจศก จ.ศ.1215” ซึ่งหมายถึงปีที่เสด็จพระราชสมภพ และอักษร “รัตนโกสินทร์ศก 122 ” ซึ่งเป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุ 50 พรรษา บนกรอบประดับจุลมงกุฎ

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

แสตมป์ชุดโสฬศ เป็นแสตมป์ชุดแรกพิมพ์ใช้ในงาน 6 ชนิด 6 ราคา ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ที่บริษัท วอเทอร์โลว์แอนด์ซันส์ ประเทศอังกฤษ
ชุดกาแฟ กระเบื้องลายทอง มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำจากประเทศอิตาลี
รูปยาซิกาแรต พิมพ์เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า   CHULALONGKORN KING OF SIAM  ผลิตโดยบริษัท แอล มิลเลอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด (อเมริกา) เมื่อ พ.ศ. 2443
แก้วน้ำเจียรไน ลายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า HIS MAJESTY S.P.P.M. CHULALONGKORN KING OF SIAM

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

คนไทยผูกพันกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาช้านาน ในบ้านเรือนหรือสถานศึกษา สถานที่ราชการ แม้แต่โต๊ะทำงาน ต่างมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นพลังใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเคารพเทิดทูน และความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย
ทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทย หากปรากฎเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานในที่ต่างๆ เราคนไทยต่างสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความสุขใจ ความร่มเย็น ด้วยความรู้สึกว่าพระองค์ท่านจะเป็นที่พึ่งพิง ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป แค่เพียงเห็นพระองค์ท่าน ความร่มเย็นก็แผ่ซ่านในจิตใจของคนไทยทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนบนฐานสี่เหลี่ยม หล่อด้วยสำริด พ.ศ. 2450 จากโรงหล่อพี่น้องตระกูลซูล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นฝีมือประติมากร จอร์จ เออร์เนสต์ ซอลโล ชาวฝรั่งเศส ซึ่งออกแบบสร้างพระบรมรูปทรงม้า

ล็อคเก็ตพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝีมือช่างห้างทองเบนสัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำเพื่อพระราชทาน พระราชโอรสและพระราชธิดา

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ขวา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ลงยาสีบนกระเบื้องในกรอบวงกลมทองคำ ล้อมด้วยเพชรขนาดจิ๋ว ขอบนอกทำด้วยหินหยกเขียวรัสเซีย กรอบรูปนี้เป็นงานประดิษฐ์ของนาย เฮนริค วิคสตรอม ช่างมือหนึ่งในสำนักคาร์ล ฟาแบเช่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2440

ชุดทรงพระพักตร์ ทำจากแก้วขุ่นสีฟ้า มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำจากประเทศอิตาลี

credit http://www.baanjomyut.com

%d bloggers like this: