Baby in Trend

สารก่อมะเร็ง ถูกพบในสบู่เหลว

ตามรายงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเด็ก ของกลุ่มรณรงค์เพื่อเครื่องสำอางที่ปลอดภัย เผยว่าเด็กทารกทั่วอเมริกากำลังอาบน้ำด้วยสบู่เหลวที่เต็มไปด้วยสารก่อ มะเร็ง และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อใน อเมริกาจะใช้คำโฆษณาบ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ อ่อนโยน สดชื่น เป็นธรรมชาติ แต่จากข้อมูลขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นสบู่เหลวอาบน้ำสำหรับเด็ก โลชั่นสำหรับทารก และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเด็กเล็กโดยไม่เปิดเผยตราสินค้า ให้กับห้องแล็ปหลายแห่งทดสอบการปนเปื้อนของสาร 1,4-dioxane (สารสังเคราะห์เลียนแบบมะพร้าวที่มีความเข้มข้นสูง สามารถซึมลงสู่ผิวได้ดี) และ Formaldehyde (สารที่ใช้ในวงการแพทย์ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือต่างๆ) โดยสารก่อมะเร็งทั้ง 2 ชนิดนี้ มักไม่ปรากฏบนฉลากแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าถูกใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

ซึ่งผลจาการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก 48 ชนิด พบว่า มีการปนเปื้อนสาร 1,4-dioxane ถึง 67% และมีสินค้า 17 ยี่ห้อ ที่ปนเปื้อนทั้ง 1,4-dioxane และ Formaldehyde
กลุ่มรณรงค์เพื่อเครื่องสำอางที่ปลอดภัย ให้ความเห็นทิ้งท้ายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจพ่อแม่อเมริกันว่า

“พวกเรารู้ดีว่า เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆ สามารถผลิตได้โดยปราศจากส่วนผสมที่เป็นพิษหรือสารปนเปื้อนต่างๆ แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรล่ะ ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนสารพิษต่างๆ กำลังถูกขายให้กับทารกและเด็กเล็ก นี่ยังไม่นับรวมว่าหลายยี่ห้อไม่แม้แต่จะระบุถึง ส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบใน การผลิต ดังนั้น ถึงแม้ว่าคนเป็นพ่อแม่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกน้อยอย่างระมัดระวัง ที่สุด ก็คงไม่สามารถรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะปลอดภัยจริงๆ หรือไม่”

……………………………………………………………………………..
ยืด เวลาให้นมแม่
ช่วยลูกแข็งแรง
จาก การศึกษาของซิลเวีย กันเดลแมน ศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขชาวอเมริกัน พบว่า แม่ที่สามารถยืดระยะเวลาให้นมลูกยาวนานขึ้น ช่วยให้ทารกสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น
โดยการสัมภาษณ์แม่ชาวอเมริกันในรัฐ แคลิฟอร์เนียจำนวน 770 คน พบว่าผู้หญิงที่กลับมาทำงานทันทีหลังจากคลอดลูกได้เพียง 6 สัปดาห์ มีโอกาสที่ลูกจะได้รับประโยชน์อย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการกินนมแม่น้อย กว่าทารกที่ได้กินนมแม่ไปจนถึง 20 สัปดาห์

นอกจากนี้ งานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ยังพบว่าแม่ตั้งครรภ์ที่ได้หยุดงานก่อนกำหนดคลอดไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ช่วยให้ลูกสุขภาพแข็งแรง และแม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นช่วงหลังคลอด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์ด้วย
……………………………………………………………………………..
Mother&Care  Vol.5  No.53  May  2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: