Baby in Trend

แนะ พ่อแม่เลี่ยงขวดนมปนเปื้อนสารเคมี


คณะนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน เปิดเผยถึงข้อกังวลเกี่ยวกับสาร Bisphenal A หรือ BPA ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้พลาสติกแข็งตัวและคงรูป ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร กระป๋อง ขวดน้ำ ขวดนมเด็ก และCDs ว่ามีผลต่อการทำงานของสมอง


ส่วนสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา กล่าวอีกว่าจากการทดลองในสัตว์ พบว่า BPA ในระดับที่ต่ำก่อผลกระทบต่อสมองได้
จากผลของความกังวลต่ออันตรายของสาร BPA ส่งผลให้ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าของอเมริกาหยุดขายขวดนมที่ใช้สาร BPA ในการผลิตยี่ห้อที่ถูกห้ามจำหน่ายในประเทศแคนาดา
นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างวอลมาร์ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางห้างได้หยุดจำหน่ายขวดนมที่มีสาร BPA เป็นส่วนผสมแล้ว ส่วนห้างวอลต์มาร์ตในอังกฤษก็ออกตัวเป็นผู้สนับสนุนให้ผลิตขวดนมที่ปราศจาก BPA จำหน่ายในห้างเอง
ขณะที่องค์การการกุศลด้านเด็กและครอบครัว( NCT) ประเทศอังกฤษ ก็ออกมาเรียกร้องให้ติดป้ายแสดงส่วนประกอบที่ใช้ผลิตขวดนมว่ามีสารพิษที่ เป็นอันตรายหรือไม่
เบลิด้า ฟลิปป์ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรดังกล่าว เผยว่า การขาดความตื่นตัวเกี่ยวกับอันตรายของสาร BPA ที่ผสมในขวดนมเป็นเรื่องที่น่ากังวล ในขั้นแรกนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ขวดนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เข้าปากเด็กได้ ควรมีฉลากบอกส่วนประกอบที่ใช้ผลิตอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย อีกทั้ง ควรให้คำแนะนำพ่อแม่เกี่ยวกับสารเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วย

Mother&Care Vol.5 No.49 January 2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: