About Family

ค่า นิยมเลือกเพศลูกชายมากกว่าลูกสาว

การมีลูกชายนับเป็นเรื่องสำคัญ ในวัฒนธรรมชาวเอเชีย และขณะนี้ค่านิยมดังกล่าวก็ปรากฏให้เห็นในสังคมอเมริกันมากขึ้น

จากการ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนประชากรในช่วงปี 2000 โดย the Institute for Social and Economic Policy Research  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พบว่าครอบครัวชาวจีน ชาวเกาหลีและชาวอินเดียที่อยู่ในอเมริกานั้นอยากจะมีลูกชายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากมีลูกสาวอยู่ก่อนแล้วหนึ่งหรือสองคน ด้วยเหตุนี้ ในกลุ่มนี้จึงมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยคัดเลือกเพศบุตร หากมีลูกคนแรกเป็นเพศหญิงแล้ว“จะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก็ว่าได้ เพราะในการสำรวจข้อมูลในช่วงปี 1990 ยังไม่มีการเลือกเพศลูกขนาดนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวชาวจีน ชาวเกาหลีและชาวอินเดียจะใช้วิธีนี้กันทั้งหมด” ดักลาส อัลมอน์ และลีนา เอ็ดลันด์ ผู้เขียนบทความวิเคราะห์ชิ้นนี้ กล่าวแสดงความเห็น ทั้งคู่พบว่าชาวเอเชียนั้นนิยมมีลูกชาย ซึ่งในอเมริกาก็มีชาวเอเชียมาตั้งรกรากอยู่จำนวนไม่น้อย จึงคาดว่าค่านิยมดังกล่าวน่าจะติดตามมาด้วย


สำหรับเทคนิคที่ใช้ในการเลือกเพศบุตรนั้น เอ็ดลันด์และอัลมอนด์กล่าวว่าน่าจะเป็นการอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์ หากพบว่าเป็นเพศหญิงก็อาจจะยุติการตั้งครรภ์โดยทำแท้งได้ ซึ่งการอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์นั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องและ ปัจจุบันนี้ก็สามารถทำได้เมื่ออายุครรภ์น้อยๆ จากสถิติพบว่าระหว่างปี 1989 ถึง 1999 การอัลตราซาวนด์ทารกในครรถ์ของแม่ท้องชาวเอเชีย (ไม่รวมแม่ชาวญี่ปุ่น) ได้เพิ่มขึ้นจาก 38% เป็น 64%


สำหรับสัดส่วนของเด็กเกิดใหม่ที่เป็นลูกคนแรกคือ เด็กชาย 1.05 ต่อเด็กหญิง 1.0 แต่หากลูกคนแรกเป็นเพศหญิงแล้ว ความน่าจะเป็นที่ลูกคนต่อไปเป็นชายจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.17 ต่อเด็กหญิง 1.0 และหากมีลูกสาวไปแล้วสองคน จะพบว่าความต้องการลูกชายจะเพิ่มเป็น 1.51 ต่อ 1.0 ทันที

Mother&Care / Vol.4 No.41 May 2008

Leave a Reply

%d bloggers like this: