ฝึกน้องหนูให้ รู้เรื่องภาษา
(98)  
ทราบไหม…ลูกเริ่มฟังเสียงได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว ดังนั้นทันทีที่ถือกำเกิด ลูกก็พร้อมที่จะซึมซับทั้งเสียง ท่วงทำนอง คำ และประโยคจากพ่อแม่ เพื่อสร้างคำพูดของตนเองออกมาในอนาคต และถึงแม้ช่วงวัยขวบปีแรกนี้จะยังไม่เข้าใจความหมายของคำที่พูด แต่ลูกก็สามารถแปลความหมายจากการสังเกตอารมณ์พ่อแม่ขณะพูดได้ค่ะ

รู้ทัน พัฒนาการภาษา
การเรียนรู้หรือการใช้ภาษาของเด็กช่วงวัยนี้ มีอยู่ 2 สภาวะ ได้แก่

– สภาวะที่เข้าใจรับรู้ แต่ยังไม่สามารถพูดหรือแสดงออกมา คือ ลูกสามารถเข้าใจคำพูดต่างๆที่พ่อแม่พูดกับลูกได้ เช่น “อาบน้ำกันดีกว่า” “หม่ำหม่ำ” “อย่านะ” ฯลฯ

– สภาวะที่ใช้พูดหรือแสดงออกมา โดยลูกอาจจะออกเสียงพูดหม่ำ หม่ำ ปาปา มะมา หรือไป ได้เป็นคำๆ แม้จะยังไม่จัดเป็นภาษาพูด แต่ก็ถือว่าเป็นภาษาของเด็กที่เริ่มมีความหมาย

ส่วนใหญ่ภาษาของเด็กในช่วงขวบปีแรกกับขวบปีที่ 2 จะอยู่ในสภาวะแรก เมื่อขึ้นขวบปีที่ 3 จะอยู่ในสภาวะที่ 2 ชัดเจนขึ้น และช่างเจรจามากขึ้น

ภาษา น้องหนู คุณแม่พัฒนาได้
เพื่อให้ลูกช่วงวัยนี้สามารถสื่อสารได้ดี พูดได้เร็ว เข้าใจภาษาได้ง่าย คุณแม่สามารถส่งเสริมลูกได้ ดังนี้

* ร้องเพลงหรือฮัมเพลงเป็นจังหวะ เล่นดนตรีให้ลูกฟัง จะเป็นเพลงเด็กหรือเพลงโปรดของพ่อแม่ก็ได้

* พูดคุยกับลูกให้มาก ไม่ว่าจะเป็นตอนเปลี่ยนผ้าอ้อม ตอนดูดนม อาบน้ำให้ลูก ช่วงอายุ 4-5 เดือน ลูกจะชอบมองปากพ่อแม่ที่ขยับไปมายามพูดคุยด้วย และลูกจะพยายามขยับปากตามจนถึงขั้นส่งเสียงอ้อแอ้ออกมา ดังนั้นอย่าหยุดพูดคุยกับลูก เพราะการเปล่งเสียงออกเพื่อจะพูดคุย ร้องเพลง หรืออ่านนิทานให้ลูกฟัง ล้วนช่วยพัฒนาการได้ยินของลูกได้ทั้งสิ้น

* ซื้อหาหนังสือมาอ่านให้ลูกฟัง ทุกเสียงที่พ่อแม่เปล่งเสียงออกมามีโทนเสียงที่แตกต่างกัน มีการเน้นคำ เสียงร้องเพลง หรือเสียงอือออขณะที่สื่อสารกับลูก และการที่ลูกได้ยินเสียงสูงๆต่ำๆเป็นทำนองที่อ่านให้ฟัง จะไปพัฒนาการทำงานของหูในเรื่องจังหวะภาษา

ทดสอบ การได้ยิน
อายุ น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าปรบมืออยู่ด้านหลังศีรษะ ลูก แล้วลูกแสดงอาการสะดุ้งตกใจ ถือว่าการได้ยินของลูกเป็นปกติ

อายุ 4-6 เดือน ลองเรียกชื่อลูก แล้วดูว่าลูกหันหาตามเสียงเรียกไหม หรือลูกแสดงอาการสนใจต่อเสียงใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ถ้าลูกแสดงอาการสนใจหันหาตามเสียง แสดงว่าการได้ยินของลูกปกติ

อายุ 6-10 เดือน ดูว่าลูกมีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อถูกเรียก ชื่อ หรือเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เช่น เสียงโทรศัพท์ เสียงเครื่องดูดฝุ่น หรือไม่ ถ้าลูกตอบสนองต่อเสียงดังกล่าว ถือว่าปกติ ถ้าไม่ควรพาลูกไปพบแพทย์

อายุ 10-15 เดือน หานิตยสารหรือหนังสือที่มีภาพของใช้ในบ้านมาให้ลูกดู แล้วชักชวนให้ลูกชี้สิ่งของจริงในบ้านที่คล้าย หรือเหมือนกับของในภาพ ถ้าไม่ชี้ ไม่สนใจ อาจเป็นไปได้ว่าลูกมีปัญหาการได้ยิน

ปัญหา อย่างนี้ ควรพบคุณหมอ
ถ้าลูกมีปัญหาการได้ยิน เช่น อายุ 6 เดือน ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้หรือเสียงใด ไม่มองขณะที่พูดด้วย ควรรีบพาไปพบคุณหมอ เพราะโดยปกติเด็กจะเริ่มพูดเป็นคำเมื่ออายุราว 9 เดือน แต่ก็มีบางคนที่พูดช้า อายุ 13-14 เดือนจึงจะพูดเป็นคำ แต่ถ้าวัย 15 เดือนแล้วยังพูดไม่เป็นคำ หรือพูดแต่ฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็ควรพาไปพบคุณหมอด้วยค่ะ

http://www.happybaby.in.th/web

Leave a Reply

%d bloggers like this: