รายชื่อของขนมไทย

ขนมเบื้อง


ขนมเผือก

ขนมเรไร


ขนมเสน่ห์จันทน์


ขนมแตงไทย

ขนมโค

ขนมโสมนัส


ขนมไข่แมงดา


ขนมไข่แมงดาเทียม


ขนมไข่ในรัง


ขนมไข่นกกระทา


ขนมกรวย

ขนมกระเช้าสีดา


ขนมกระท้อนลอยแก้ว

ขนมกระยาสารท

ขนมกล้วย

ขนมกล้วยแขก


ขนมกล้วยกวน


ขนมกล้วยฉาบ


ขนมกล้วยบวชชี

ขนมกลีบลำดวน


ขนมกาละแมเสวย


ข้าวเม่าคลุก


ข้าวเม่าบด

ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน


ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด


ข้าวเหนียวเหลืองหน้า กุ้ง


ข้าวเหนียวแก้ว

ข้าวเหนียวแดง


ข้าวเหนียวกระทงหน้าไข่ แมงดา


ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก


ข้าวเหนียวตัด

ข้าวเหนียวถั่วดำ

ข้าวเหนียวน้ำกะทิ ทุเรียน


ข้าวเหนียวปิ้ง


ข้าวเหนียวมูนมะม่วงสุก

ข้าวเหนียวหน้าสังขยา

ข้าวต้มผัด (มัด)

ข้าวหมาก


ขนมครก


ครองแครงกรอบ


ครองแครงกะทิ

จ่ามงกุฎ

จี่

ขนมชั้น

ขนมชั้นใบเตย


ซ่าหริ่ม


ดอกจอก


ดอกลำเจียก


ดอกลำดวน


ดอกอัญชัน

ต้มใบเตย

ตะโก้ใบเตย

ถ้วยฟู


ถ้วยหน้ากะทิ


ถั่วแปบใบเตย


ทองหยอด


นมสาว

บัวลอยมะพร้าวอ่อน


บ้าบิ่น


ฟักเขียว


ฟักทอง


มะพร้าวแก้ว


มันสำปะหลัง


ละอองฟ้า


ลา


วุ้นกะทิใบเตย


วุ้นตาแมว


วุ้นนพเก้า


วุ้นมะพร้าวอ่อน


วุ้นสังขยา


สอดไส้ประยุกต์


สาเกเชื่อม

สามแซ่


สาลี่กรอบ


สี่ถ้วย


หน้านวล

หม้อแกง

หม้อแกงถ้วยทอง


หม้อตาล

หันตรา

หัวผักกาด

หัวล้าน


อาลัว

กราบขอบพระคุณ

คุณ ยายทองหยอด
mailto:thongyot@hotmail.com

webmaster@guitarthai.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: