รายชื่อขนมไทย

รายชื่อขนมไทย เท่าที่เซาะหามาได้ เรียงตามลำดับตัวอักษร

—————————————————————–

– ก –

กรอบเค็ม กระจับเปียก กระเจี๊ยบแก้ว กระยาสารท
กล้วย กวน กล้วยไข่เชื่อม กล้วยทอด กล้วยเชื่อม
กล้วยบวชชี กล้วยข้าวเม่าทอด กลีบลำดวน กาละแมเสวย
แกงบวดกระจับ แกงบวดฟักทอง กล้วยฉาบ เกษรลำเจียก
กระท้อน ลอยแก้ว กง กรวย กล้วย
กระเช้าสีดา

– ข –

ขี้หนู ไข่นกกระสา ไข่หงษ์ ข้าวโพด
ขนมครก ข้าวแขก ข้าวควบ ข้าวต้มผัด
ข้าวต้ม มัด ข้าวตอกตั้ง ข้าวกี่ ข้าวโกบ
ข้าวพอง ข้าวเม่าหมี่ ข้าวยาคู ข้าวหัวโขน
ข้าวตู ข้าวเม่าคลุก ข้าวเม่าทอด ข้าวเม่าบด
ข้าวต้ม จิ้มมะพร้าว ข้าวต้มน้ำวุ้น ข้าวต้มมัดใต้ ข้าวต้มลูกโยน
ข้าวแตน ข้าวทิพย์ ข้าวหมาก ข้าวหลาม
ข้าวหลามตัด ข้าวเหนียวกระทง ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย ข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก
ข้าวเหนียวปิ้งไส้มัน ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด ข้าวเหนียวมูนมะม่วงสุก ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง
ข้าวเหนียว หน้าสังขยา ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก ข้าวเหนียวหน้านวล ข้าวเหนียวถั่วดำ
ข้าวเหนียว หน้าปลาแห้ง ไข่แมงดาเทียม ไข่ในรัง ไข่นกกระทา (ไข่เต่า)
ไข่กบ ข้าวต้มหัวหงอก ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

– ง –

งาลั่ว

– ค –

ครองแครงกะทิ ครองแครงกรอบ โค

– จ –

จาก จ่ามงกุฏ จี่

– ช –

ช่อม่วง ชะมด ชั้นใบเตย ชั้น

– ซ –

ซ่าหริ่ม

– ด –

ดอกจอก ดอกลำเจียก ดอกอัญชัน ดอกลำดวน

– ต –

ต้มขาว ต้มแดง ตะโก้แห้ว ตะโก้เผือก
เต้าส่วน ตาล แตงไทย ต้มใบเตย
ตะโก้ใบเตย

– ถ –

ถั่วกรอบ ถั่วกวน ถั่วดำแกงบวด ถั่วแปบ
ถั่วเขียวต้มน้ำตาล ถาดเกษร ถ้วยฟู ถ้วยตะไล
ถ้วยหน้ากะทิ ถั่วแปบใบเตย

– ท –

ทองม้วน ทองหยิบ ทองเอก ทับทิมกรอบ
ทองหยอด ทองหยอดกรอบ ทองโปร่ง ทองพลุ
ทราย ทอง เทียนแก้ว เทียนสลัดงา

– น –

นางเล็ด นกปล่อย นมสาว น้ำดอกไม้

– บ –

บ้าบิ่น เบญจมาศ บัวลอย เบื้อง
เบื้อง ญวณ บัวลอยสาคูมะพร้าวอ่อน

– ป –

แป้งจี่ ปุยฝ้าย ปลากริมไข่เต่า ปุยฝ้าย
ปิ้ง เปียกปูนอ่อน เปียก เปียกปูนดำ
แป้ง สิบ ปั้นสิบ

– ฝ –

ฝักบัว ฝอยทอง ผิง เผือก

– พ –

พระพาย พุทราเชื่อม

– ฟ –

ฟักทอง ฟักเขียว

– ม –

มะขามแก้ว มะขามฉาบ มะขามแช่อิ่ม มะดันกวน
มะพร้าวแก้ว มะพร้าวสังขยา มะยมเชื่อม มันรังนก
มันสำปะหลังเชื่อม มัสกอด เม็ดขนุน เม็ดบัวสวรรค์
มัสกอต เม็ดบัวเปียก มันสำปะหลัง มะพร้าวแก้ว อีกสูตร

– ร –

รวมมิตร รังแตน เรไร

– ล –

ลา ลูกชุบ ลืมกลืน
ลอดช่างสิงคโปร์ เล็บมือนาง ละมุด ลอดช่องน้ำกะทิ
ละอองฟ้า

– ว –

วุ้นกรอบ วุ้นกะทิ วุ้นตาแมว วุ้นผลไม้
วุ้น นพเก้า วุ้นสังขยา วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นกะทิใบเตย

– ส –

สังขยา ขนุน สังขยาฟักทอง สาเกเชื่อม สาคูเปียก
สามแซ่ สายบัว สาลี่กรอบ สาลี่
สำปันนี โสมนัส สอดไส้
สะบ้า สามเกลอ เสน่ห์จันทน์

– ห –

หัวผักกาด เห็ด หยกมณี หันตรา
เหนียว หน้านวล หม้อแกง หม้อตาล
หน้าแตก หน่อไม้ หม้อแกงถ้วยทอง

– อ –

อาลัว อ้ายตื้อ

world

Leave a Reply

%d bloggers like this: