ระวังรถหัดเดิน…อุบัติภัยวัยเด็ก

ระวังรถหัดเดิน…อุบัติภัยวัยเด็ก

เรื่อง อุบัติเหตุกับเด็กเล็กเป็นของคู่กัน ถ้าไม่ดูแลให้ดีเด็กๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงภัยได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะรถหัดเดิน สมาคมกุมารแพทย์สหรัฐฯ ได้ออกโรงเตือนภัยถึงรถหัดเดิน ที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ จนถึงขั้นเสียชีวิต แถมยังระบุอีกว่าไม่มีหลักฐานรับรองว่ารถหัดเดินมีประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก อย่างแท้จริง

ต่อมาได้ มีการพัฒนาของเล่น Activity Centre คล้ายรถหัดเดิน แต่ตั้งอยู่กับที่ ทำให้เด็กสามารถเล่นอยู่ในนั้นได้ โดยไม่ทำให้เสี่ยงกับการเคลื่อนที่ โดยที่เด็กไม่สามารถควบคุมความเร็วได้ ภายหลังพบว่าจำนวนตัวเลขที่เด็กได้รับบาดเจ็บจากรถหัดเดินได้ลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพ่อแม่หันมาใช้ Activity Centre มากขึ้น ประกอบกับรถหัดเดินรุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้ปลอดภัยขึ้น

แต่ล่าสุดรายงานจากวารสาร กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและ พฤติกรรมของเด็ก เนื่องจากคณะนักวิจัยยังคงยืนยันว่ารถหัดเดินไม่ได้ช่วยเด็กหัดเดินหรือเดิน ได้เร็วขึ้น แต่กลับทำให้พัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กช้าลง เพราะรถหัดเดินยังทำให้เด็กเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่จะควบคุมได้ทัน จึงทำให้เด็กยังคงเกิดอุบัติเหตุจากรถหัดเดินได้แม้ว่าจะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ตลอดเวลาก็ตาม

ข้อควร ระวังเกี่ยวกับปัญหาของการใช้รถหัดเดิน
– การที่เด็กนั่งรถหัดเดิน จะทำให้ยกตัวเด็กสูงขึ้นจากพื้น เด็กจึงมีโอกาสคว้า หรือหยิบฉวยข้าวของ ให้หล่นจากโต๊ะได้ง่ายๆโดยไม่ตั้งใจ ส่งผลให้เกิดอันตรายด้วย เช่น ถ้วยกาแฟร้อน สายไฟจากปลั๊กกา ต้มน้ำฯ ซึ่งรถหัดเดินรุ่นใหม่ ยังไม่มีการออกแบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้

– ประตูห้อง หรือประตูบ้านบางแห่ง ยังกว้างเกิน 36 นิ้ว ซึ่งไม่อาจป้องกันไม่ให้เด็กไถรถหัดเดินออกนอกประตูไปโดยไม่ตั้งใจ

– รถหัดเดินที่ได้รับมาจากญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงที่เก็บไว้นานแล้ว เมื่อนำมาให้ลูกนั่งโดย ไม่คำนึงว่า รถหัดเดินรุ่นเก่าๆนั้นไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนรุ่น ปัจจุบันก็ทำให้เด็กได้รับอันตรายได้

ข้อแนะนำสำหรับพ่อ แม่ผู้ปกครอง
– ถ้ามีรถหัดเดิน ควรทิ้งไปเสียอย่าเสียดาย เพราะถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแก่ลูกน้อย ไม่คุ้ม และไม่ควรยกให้คนอื่น เพราะคนอื่นอาจนำไปให้เด็กนั่ง และเกิดอุบัติเหตุแก่เด็กได้

– ถ้ายังยืนยันที่จะให้ลูกเล่นรถหัดเดินต่อไป ควรเลือกซื้อรถหัดเดินรุ่นล่าสุด โดยจะต้องผ่านการศึกษาอุปกรณ์ของรถหัดเดินมาแล้วว่า ออกแบบได้มาตรฐานความปลอดภัย เหมาะแก่การใช้ในบ้านของเราจริงๆ

– ให้ลูกเล่นอุปกรณ์ที่คล้ายรถหัดเดิน แต่เคลื่อนที่ไม่ได้จะปลอดภัยกว่า เช่น Activity centre ซึ่งไม่มีล้อ

– ถ้าปล่อยลูกไว้ให้คนอื่นดูแล เช่น พี่เลี้ยง หรือญาติพี่น้อง ควรบอกให้ทราบว่าไม่ให้ลูกนั่งรถหัดเดิน

ข้อมูลโดย Happy Baby.

http://www.happybaby.in.th

Leave a Reply

%d bloggers like this: