พ่อ…สำคัญต่อพัฒนาการลูกรัก

พ่อ…สำคัญต่อพัฒนาการลูกรัก

พูด ถึงการเลี้ยงลูกเรามักนึกถึงแม่ แต่ทราบไหมว่าพ่อก็มีความสำคัญ พ่อมีสัญชาตญาณของการดูแลและสามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่แพ้แม่ค่ะ ช่วงทศวรรษหลังมีแนวโน้มว่าพ่อเลี้ยงดูลูกมากขึ้น การศึกษาของสถาบัน Radcliffe Public Policy ประเทศอังกฤษพบว่าพ่อยุคใหม่ให้ความสำคัญต่อครอบครัวมากกว่างาน ยอมรับเงินเดือนที่ลดลง แลกกับการได้อยู่กับลูกเพิ่มขึ้นค่ะ

ผลดี ต่อลูกน้อยที่พ่อเข้ามาช่วยเลี้ยงดู
– พ่อที่ใกล้ชิด ดูแลลูกมากขึ้นเท่าใด ลูกก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาด สุขภาพดี และมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น

– พ่อที่แสดงความรักต่อลูก ใช้เวลาอยู่กับลูกมากเท่าใด ลูกก็ยิ่งรู้สึกมีความมั่นคง ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

– ลูกที่พ่อช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเบบี๋ ลูกจะมีพัฒนาการในการแก้ปัญหา การเข้าสังคม มีทักษะการพูดที่ดี

– ลูกที่พูดจาโต้ตอบ เล่นกับพ่อ จะเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรง มีการตอบสนองที่ดี มีทักษะในการเข้าสังคม

– ลูกที่พ่อพูดคุย เล่นด้วยจะมีพัฒนาการภาษาดี มีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเอง ควบคุมตัวเองได้ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี และมีปัญหาทางความประพฤติน้อย

– เด็กผู้หญิงที่ใกล้ชิดกับพ่อ มักเป็นเด็กที่ร่าเริง ขี้เล่น และมักเป็นที่รักของเพื่อนฝูง ส่วนเด็กผู้ชายมักเป็นเด็กที่เรียนดี และทำคะแนนได้สูงในการวัด IQ

– พ่อที่สนใจช่วยเหลือวางแผนการเรียนให้ลูก จะทำให้ลูกทำคะแนนได้ดี เรียนได้ดี สนุกกับการเรียน

– ลูกที่พ่อคอยให้กำลังใจ มักมีความเชื่อมั่นในการเข้าแข่งขัน เข้าสังคมกับเพื่อนได้ดี ไม่ค่อยมีรู้สึกกดดันไม่ค่อยมีปัญหาความประพฤติ

– พ่อเป็นตัวอย่างเรื่องจัดการกับปัญหา ควบคุมอารมณ์โกรธ ลูกที่ได้เล่นกับพ่อจะเรียนรู้ควบคุมตัวเอง

– พ่อที่รัก เอาใจใส่ ใช้เวลากับลูกมาก จะช่วยให้ลูกมี self-esteem รู้ตัวเองมีคุณค่า มั่นใจในตัวเอง

– พ่อผู้ให้ความสำคัญกับการศึกษา ชอบอ่านหนังสือ จะช่วยให้ลูกๆเรียนหนังสือได้ดี

– พ่อเป็นแบบอย่างที่ดี จะช่วยชี้แนะ ช่วยเหลือให้ลูกผ่านช่วงวัยรุ่นเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ที่ดีได้

– ถ้าพ่อใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งจะทำให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

– พ่อที่ควบคุมตัวเองได้ไม่แสดงความก้าวร้าว ลูกสาวจะเติบโตเป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพ รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ครองได้ มีโอกาสใช้ชีวิตครอบครัวเป็นสุข ส่วนลูกชายก็จะเรียนรู้วิธีมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้หญิงเมื่อโตขึ้น

– พ่อที่ให้คำชื่นชมลูกสาว ลูกสาวจะเห็นพ่อเป็นบุคคลในอุดมคติ และรู้สึกตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า การเป็นที่รักของพ่อ ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ลูกสาวภูมิใจ และมั่นใจในตัวเองได้ด้วยค่ะ

ผลดี ต่อคุณพ่อเมื่อเข้ามาช่วยเลี้ยงดู
ไม่เพียงลูกจะได้รับประโยชน์อย่างเดียว คุณพ่อเองก็ได้ประโยชน์จากอยู่ใกล้ชิดลูกด้วย เช่น

– การเลี้ยงลูก ทำให้พ่อมีสุขภาพที่ดี ปรับตัวเก่ง และอยากช่วยเหลือสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ให้ดีขึ้น

– ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแม่ รักพี่น้องของตนมากขึ้น

– มีชีวิตแต่งงานที่มั่นคงขึ้นมากกว่าคุณพ่อที่ไม่ค่อยอยู่บ้านใกล้ชิดลูกๆ

– พ่อที่ยอมสละเวลาการทำงานน้อยลง เพื่อเพิ่มเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นมักประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นักวิจัยกล่าวว่าพ่อจะเป็นผู้ที่รับมือกับความเครียดเรื่องงานได้ดีขึ้น เมื่อมีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนจะประสบความ สำเร็จในชีวิตการงานได้มากกว่าพ่อที่มุ่งโหมงานหนัก จนไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอีกด้วยค่ะ

ข้อมูลโดย Happy Baby.

http://www.happybaby.in.th/web

Leave a Reply

%d bloggers like this: