ฝึกระเบียบวินัยให้คุณหนู

ฝึกระเบียบวินัยให้คุณหนู

ถึง แม้ลูกต้องการอิสระในการทำสิ่งต่างๆ แต่ลูกก็ยังไม่รู้จักการยับยั้ง หรือควบคุมตัวเองได้ ถ้าไม่สร้างวินัยขึ้นมาให้เรียนรู้กฏเกณฑ์ตั้งแต่ยังเล็ก ลูกก็ย่อมมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นต่อไปในอนาคตค่ะ ดังนั้นรีบปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ระเบียบวินัยไปพร้อมกับพัฒนาศักยภาพทาง ร่างกาย และสติปัญญากันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ

เคล็ด ลับเสริมระเบียบวินัย
* รักและยอมรับในตัวลูก
– วิธีที่จะทำให้ลูกเข้าถึงวินัย หรือมีความรู้สึกรับผิดชอบ รู้จักยั้งตัวเองได้ จะต้องมีความมั่นคงทางจิตใจเสียก่อน นั่นคือ คุณแม่จะต้องให้ความรักและยอมรับในตัวลูกเสมอ

– พูดโน้มน้าวลูกด้วยความรัก ชมเชย ให้กำลังใจ จะได้ผลดีกว่าการตำหนิ เช่น “เก่งจัง ถึงเวลาอาบน้ำหนูก็มาอาบ ตัวหนูก็หอมชื่นใจแม่จังเลย” หรือ “ลูกแม่เก่งจัง กินข้าวได้เยอะอย่างนี้โตขึ้นหนูก็จะแข็งแรง กินแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเล่นดูแมลงกันที่สวนนะคะ”

– ไม่ใช้วิธีการขู่ว่า “จะไม่รัก” กับลูก เพราะลูกจะกลัวว่าจะไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ และลูกมักจะเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักลูกจริงๆตามที่พูด ทำให้ลูกจะยิ่งแสดงอาการต่อต้านมากยิ่งขึ้น

* ตั้งกฏเกณฑ์ที่เหมาะสม
– สร้างกฏบางอย่างขึ้นมาที่ลูกสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้ลูกรู้จักปรับตัวให้เข้ากับการยอมรับของสังคม ซึ่งก็คือเป็นที่ยอมรับของคนในบ้านนั่นเอง เช่น เล่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่ ก่อนทานข้าวต้องล้างมือ ตื่นนอนแล้วต้องอาบน้ำ หรืออื่นๆ

– ตั้งกฏที่ชัดเจน เข้าใจได้ ปฏิบัติตนได้สำหรับลูก มีความสม่ำเสมอ เป็นจริง เช่น บอกลูกไม่ให้วิ่งเล่นในครัว แต่พี่เลี้ยง ปู่ย่าตายายปล่อยให้ลูกวิ่งเล่นได้ หรืออื่นๆ เหล่านี้จะทำให้กฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เป็นจริง ควรพูดคุยตกลงกับคนในบ้านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

– ไม่ตั้งกฏในบ้านมากจนเกินไป เพราะลูกยังเล็กยังไม่อาจจดจำข้อพึงปฏิบัติได้มากนัก ควรตั้งกฎหรือข้อห้ามบางอย่างที่จำเป็นจริงๆ เช่น ห้ามวิ่งเล่นที่ถนน ห้ามเล่นปลั๊กไฟ ห้ามเล่นมีดหรือของมีคมต่างๆ

* สร้างความ รู้สึกที่ดีของลูก
– ใช้วิธีที่ทำให้ลูกรู้จักปรับตัวและพฤติกรรมตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักยั้งตัวเองได้โดยไม่สูญเสียความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง เช่น ลูกรู้ว่าคนอื่นไม่ควรมาแย่งของเล่นลูกไป ขณะเดียวกันลูกก็ต้องไม่แย่งของเล่นของใคร นอกจากเป็นการยินยอมและแบ่งปันกัน

– ไม่ตำหนิ หรือใช้วิธีบังคับ หรือการลงโทษที่รุนแรง เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกต่อต้าน แม้การตำหนิจะทำให้ลูกรู้สึกผิด และไม่ทำอีก แต่จะเป็นการทำลายความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองของลูกได้ ทำให้รู้สึกต่ำต้อย ไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ หรือเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักลูก

* พ่อ แม่เป็นแบบอย่างที่ดี
– พ่อแม่ต้องมีความสม่ำเสมอกับลูก ปฏิบัติต่อลูกด้วยความสงบเยือกเย็น ไม่ใส่อารมณ์หรือเกรี้ยวกราดกับลูก และเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ก่อน เข้าใจและอดทนกับลูก บางครั้งก็ต้องยอมยืดหยุ่นกับลูกบ้าง จึงจะสามารถฝึกลูกให้เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย และสามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุมตัวเองได้ด้วยค่ะ

http://www.happybaby.in.th

Leave a Reply

%d bloggers like this: