บ้านสะอาด ช่วยลูกอนาคตดี

บ้านสะอาด ช่วยลูกอนาคตดี

หลายท่านอาจ สงสัยว่าบ้านช่องห้องหับสุดสะอาด พื้นวาววับหาฝุ่นจับแทบไม่เจอ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับอนาคตของลูก แต่ผลจากการศึกษาวิจัยกลับพบว่าเด็กๆ ทั้งหลายที่เติบโตมาจากบ้านหลังไหนที่สะอาดเอี่ยม จัดวางข้าวของอย่างมีระเบียบ เด็กๆในบ้านหลังนั้นมักจะเรียนหนังสือจนถึงชั้นสูงสุดได้ดี และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาก็จะทำงานมีรายได้มากมายจนคาดไม่ถึงค่ะ

ความมีวินัย เริ่มได้จากบ้านสะอาด
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ระบุว่าพ่อแม่ที่ชอบจัดบ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มักเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้อื่น ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าวยังส่งผลต่อเนื่องมายังบทบาทอื่นๆในการดำเนินชีวิต รวมทั้งบทบาทของความเป็นพ่อแม่ตัวอย่างด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ลูกๆ ที่โตมาจากบ้านที่สะอาด และมีระเบียบเหล่านี้สามารถเรียนหนังสือได้ดี และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

ผลวิจัยที่ น่ารู้ คู่บ้านสะอาด
บรรดานักวิจัยทำ การสำรวจรายได้ 5,000 ครอบครัว พร้อมส่งทีมเข้าไปตรวจดูระดับความสะอาดของแต่ละครอบครัวทุกปี พบว่าประมาณ 50% ของครอบครัวเหล่านี้อยู่ในระดับสะอาดถึงสะอาดมาก อีก 30% อยู่ระดับสะอาดปานกลางถึงธรรมดา ส่วน 11% อยู่ในระดับไม่สะอาดจนถึงสกปรก นักวิจัยได้ทำการสำรวจระดับการศึกษา รายได้ของหนุ่มสาวที่โตมาจากครอบครัวเหล่านี้ในอีก 25 ปีต่อมา รวมทั้งสำรวจข้อมูลของระดับการศึกษาของพ่อแม่ รายได้ประจำครอบครัว

ผลการสำรวจพบว่าหนุ่มสาวที่โตมาจากบ้านที่อยู่ใน ระดับสะอาดจนถึงสะอาดมาก ใช้เวลาเรียนหนังสือ 13.6 ปี เทียบกับผู้ที่โตมาจากบ้านที่ไม่สะอาดจนถึงสกปรก ส่วนรายรับที่ได้มานั้นผู้ที่ถูกเลี้ยงดูมาจากบ้านที่สะอาดมีรายได้ 14.17 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง ส่วนผู้ที่มาจากบ้านที่สะอาดน้อยกว่ามีรายได้ 12.60 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง นับว่ามากกว่ากันไม่ใช่น้อยค่ะ

เป็นพ่อแม่รักสะอาด เพื่อลูกมีวินัย
การดูแลบ้านให้สะอาด น่าอยู่ เรียบร้อย เป็นระเบียบ สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมทั้งหลายในชีวิตให้ลงตัว เป็นชีวิตที่มีระเบียบ ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นตัวการสำคัญในการคาดเดาถึงความสำเร็จในชีวิตในเวลาข้าง หน้า
นักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแมสซาชูเส็ตต์ สหรัฐอเมริกากล่าวเพิ่มเติมว่าผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลที่จะ ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนหนึ่งอาจะมาจากความเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความประณีต รักความสะอาด ซึ่งมักจะเป็นพนักงานที่ดีมากกว่าคนอื่นด้วยค่ะ

แล้วอย่างนี้จะรอช้าอยู่ใย รีบไปสวมบทบาทเป็นพ่อแม่ตัวอย่างที่รักสะอาด เก็บกวาดบ้านช่อง จัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกมีวินัย พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกันตั้งแต่วันนี้ เลยนะคะ

ข้อมูลโดย Happy Baby.

http://www.happybaby.in.th/

Leave a Reply

%d bloggers like this: