บัตรเครดิต เรื่องนี้คุณแม่ควรรู้

บัตรเครดิต เรื่องนี้คุณแม่ควรรู้

ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ คือ ความสะดวกรวดเร็วของการจับจ่าย โดยไม่ต้องพกเงินติดตัวให้หนักกระเป๋า การใช้บัตรเครดิตจึงเป็นทางเลือกที่คุณแม่นิยมกัน แม้จะไม่เสี่ยงเหมือนพกสตางค์ไปเอง แต่เราก็ต้องเก็บรักษาให้ดีด้วย ส่วนจะทำอย่างไรเรามีข้อแนะนำมาฝากกันค่ะ

» ไม่ให้เลขที่บัตรเครดิตแก่คนที่ไม่รู้จักทาง โทรศัพท์ นอกจากแน่ใจว่าคือร้านค้าที่รู้จักและไว้ใจได้
» ระวังจดหมายหรือโทรศัพท์แปลกปลอมที่เชิญชวนให้รับ ข้อเสนอทางการค้า ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจ ควรจดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นไว้ แล้วตรวจสอบ
» จดจำเลขรหัส (PIN number) ของบัตรให้ได้ อย่าจดในกระเป๋าสตางค์ หลังบัตรเครดิต อย่าตั้งเลขรหัสเดียวกับบัตรเครดิตทุกใบ อย่าตั้งเลขวันเกิดคุณเป็นรหัสลับ เพราะจะหาวันเกิดคุณแม่ได้ง่ายในกระเป๋า
» ถ้ามีคนอ้างว่าเป็นพนักงานธนาคาร ตัวแทนบริษัทบัตรเครดิต แล้วถามเลขรหัสลับ (PIN) อย่าบอก ควรโทรแจ้ง ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเหล่านั้น รวมทั้งแจ้งตำรวจ
» อย่าวางบัตรในที่ทำงาน สปอร์ตคลับ เฮล์ทคลับ ร้านค้า ร้านเสริมสวย โรงพยาบาล อย่าเก็บในช่องเก็บหน้ารถยนต์ มีจำนวนมากที่บัตรเครดิตถูกขโมยจากช่องเก็บของหน้ารถ อย่าให้ใครยืมบัตรเครดิตไปใช้
» ตรวจสอบบัตรทุกครั้งว่าได้รับคืนมาแล้วหลังชำระเงินในร้านค้า ร้านอาหาร เป็นการง่ายที่จะลืมบัตรถ้ากำลังรีบ และง่ายต่อพนักงานเสิร์ฟ หรือเซลล์ที่จะคืนบัตรให้ผิดใบเมื่อคุณกำลังรีบและยุ่ง
» พกบัตรเครดิตเมื่อเดินทาง แต่อย่านำไปทุกที่ถ้าไม่อาจพกได้ ควรเก็บไว้ในตู้เซฟโรงแรม อย่าเก็บไว้ในห้องพัก หรือกระเป๋าเดินทางเพราะยังไม่ปลอดภัย
» หากซื้อของในต่างประเทศ และบัตรเครดิตเรียกเก็บเป็นเงินไทยบาท ควรคำนวณตัวเลข เช็คความถูกต้อง และการเข้าใจผิด เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาว่าเท่ากับที่จ่ายไป
» ถ้าหากบัตรหายรีบแจ้งระงับการใช้ให้เร็วที่สุดกับตำรวจ เพราะผู้ที่ขโมยไปมักรีบนำไปใช้ทันทีเช่นกัน
» หากกระเป๋าสตางค์หาย โปรดระวังผู้ไม่ประสงค์ดีจะนำบัตรเครดิต บัตรประชาชน เอกสารอื่นของคุณที่จำเป็น ไปใช้เพื่อเปิดบัญชีหรือขอบัตรใหม่ หรือทำธุระในนามของคุณ
» เซ็นชื่อคุณที่หลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร ถ้าไม่ทำ ผู้ที่ขโมยบัตรไปอาจเซ็นแทนและนำไปใช้ทันที
» จดรายชื่อบัตร เลขที่บัตรทั้งหมดเก็บในตู้เซฟ เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในการรายงานบัตรหาย ถูกขโมย
» จดเบอร์โทรศัพท์สำหรับโทรแจ้งบัตรเครดิตหายไว้ด้วย รวมทั้งวันหมดอายุของบัตร
» พกบัตรเครดิตเท่าที่จำเป็น ถ้ายังไม่ต้องการใช้ควรเก็บไว้ในที่ล็อกได้ ตรวจเสมอว่ามีกี่ใบ ใบไหนหายไป ทำลายบัตรที่ไม่ต้องการหรือหมดอายุเพื่อที่ผู้อื่นไม่สามารถนำไปใช้หรือนำไป ทำอะไรได้
» ตรวจใบรายงานค่าใช้จ่ายจากบริษัทเครดิตทุกครั้ง โดยเก็บใบ sale slip เช็คว่าถูกต้องตรงกับใบรายงานค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันการโกงจากร้านที่ไม่ซื่อสัตย์ หากไม่ตรงรีบทักท้วงและแจ้งบริษัทบัตรเครดิตทันที และควรทำลายใบรายงานค่าใช้จ่ายก่อนทิ้งลงขยะ ป้องกันผู้อื่นจดเลขที่บัตรไปใช้ในทางเสียหาย
» ควรทราบวันครบกำหนดชำระบัตร หากใบรายงานค่าใช้จ่ายถึงช้า ไม่ตรงเวลา ตรวจกับบริษัทนั้นทันที
» อย่าทิ้งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร สัญญาเช่ารถ ตั๋วเครื่องบิน ใบรายงานค่าใช้จ่าย
» อย่าส่งข้อมูลส่วนตัวทางไปรษณียบัตร เช่น วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร ควรเขียนใส่ซอง จดหมายปิดมิดชิดและลงทะเบียนก่อนส่งไปรษณีย์
» หากกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครบัตร 2 ใบ และใช้เพียงใบเดียว ไม่ว่าเขียนแล้วไม่ใช้ก็ควรทำลาย อย่าขยำทิ้ง ผู้อื่นอาจเก็บข้อมูลไปใช้ในทางเสียหายได้

http://www.happybaby.in.th

Leave a Reply

%d bloggers like this: