ความเป็นมาของขนมไทย

พระมหากษัตริย์ไทยกับขนม ไทย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมหากษัตริย์ที่ ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ วรรณกรรม และอื่น ๆ
ได้ทรง พระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

ในหนังสือ ประชุม กาพย์เห่เรือ ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ได้ ประทานคำอธิบาย เกี่ยวกับ กาพย์ เห่ชม เครื่องคาว หวานไว้ตอนหนึ่งว่า

“เข้าใจ ว่าทรงพระราชนิพนธ์ แต่สมัยรัชกาลที่ ๑
ผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันมาว่า พระราชนิพนธ์นี้ ทรงชม
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชชนนีแต่ยังเป็น สมเด็จพระเจ้าหลานเธอด้วย
กระบวนแต่งเครื่องเสวยไม่มีผู้ใดจะตี เสมอในครั้งนั้น”

กาพย์เห่ชมเครื่อง คาว-หวาน
บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๒


โคลง

สังขยาหน้า ไข่คุ้น เคยมี
แกมกับข้าวเหนียวสี โศกย้อม
เป็นนัยนำวาที สมรแม่ มาแม่
แถลงว่าโศกเมอพ้อม เพียบแอ้อกอร

กาพย์

สังขยา หน้าไข่คุ้น ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
วิตก อกแห้งเครือ ได้เสพย์หริ่มพิมเสนโรย
ลำเจียกชื่อขนม นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
ไกล กลิ่นดิ้นแดโดย โหยไห้หาบุหงางาม
มัศกอดกอดอย่างไร น่าสงสัยใคร่ขอถาม
กอด เคล้นจะเห็นความ ขนมนามนี้ยังแคลง
ลุตตี่นี่น่าชม แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
โอชาหน้าไก่แกง แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
ขนม จีบเจ้าจีบห่อ งามสมส่อประพิมประพาย
นึกน้องนุ่งจีบถวาย ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
รสรักยักลำนำ ประดิษฐ์ทำขนมเทียน
คำนึงนิ้ว นางเจียน เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
ทองหยิบทิพย์เทียมทัด สามหยิบชัดน่าเชยชม
หลงหยิบว่ายาดม ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
ขนมผิงผิง ผ่าวร้อน เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
ร้อนนักรักแรมไกล เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
รัง ไรโรยด้วยแป้ง เหมือนนกแกล้งทำรังรวง
โอ้อกนกทั้งปวง ยังยินดีด้วยมีรัง
ทองหยอดทอดสนิท ทองม้วนมิดคิดความหลัง
สองปีสองปิดบัง แต่ลำพังสองต่อสอง
งามจริงจ่ามงกุฏ ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง
เรียมร่ำ คำนึงปอง สะอิ้งน้องนั้นเคยแล
บัวลอยเปล่งเคร่งยุคล สถนนุชดุจประทุม
ช่อม่วง เหมาะมีรส หอมปรากฏกลโกสุม
คิดสีสไบคลุม หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
ฝอยทอง เป็นยองใย เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์ เย็นชุนใช้ไหมทองจีน ฯ

world

Leave a Reply

%d bloggers like this: